Bảo Hành

Tất cả hàng hóa bán ra từ Đại Thành camera, đươc bảo hành 12 tháng hoặc 24 tháng theo qui định của nhà sản xuất. Theo đó, mỗi sản phẩm có kèm theo một phiếu bảo hành, ghi rõ số seri, nhãn hiệu, thời gian, địa chỉ, số điện thoại Trung Tâm bảo hành.

Sản phẩm đủ điều kiện Bảo hành, phải trong thời gian bảo hành, do lỗi của nhà sản xuất, còn nguyên niêm phong...

Đại Thành Camera không thể hỗ trợ bảo hành các sản phẩm có dấu hiệu tháo mở, tác động bởi ngoại lực, môi trường, điện áp, côn trùng....

Qui định chi tiết về chế độ bảo hành sản phẩm, thuộc quyền quyết định của nhà sản xuất.

Đại Thành Camera cam kết hỗ trợ hướng dẫn, liên hệ, khiếu nại đến nhà sản xuất các yêu cầu để đảm bảo quyền lợi Tốt nhất cho khách hàng.